Englevakten Jobb AS

Englevakten Jobb ble etablert sommeren 2011.  Til ferien 2013 så vi oss nødt til å legge ned avdelingen på grunn av dårlig økonomisk inntjening.

Det kan konkluderes med at 15 ungdommer har vært innom i disse 2 årene og de fleste har fått en ny start i livet enten med jobb eller videre skolegang.