Hvem er vi

Det hele startet opp med en tanke og visjon vinteren 2005 - 2006 om å nå ut med evangeliet til vår by og vårt nærområde. Visjonen er å gjøre Jesus kjent og tilgjengelig utenfor kirkeveggene samt å lage møteplasser for å bringe ut evangeliet.

Englevakten er heleid av Pinsekirka Flekkefjord men drives som en selvstendig enhet.  Englevakten har et eget driftstyre som er underlagt ledelsen i Pinsekirka. 

Etter flere år ute blant mennesker i forskjellige livssituasjoner opplever vi i dag en tillitt og stabilisator i vår by og nærområde som gjør at vi har innpass på flere områder.

Vi har godt samarbeid med offentlige kontorer og frivillige organisasjoner som gjør at vi sammen kan se og hjelpe mennesker i forskjellige situasjoner.

Englevakten har idag ca. 6 ansatte og ca. 15 frivillige medarbeider.