Englevakten City

Leder:
Kristian Vadim Kjøl, tlf. 97744135

 

ENGLEVAKTEN`S HISTORIE:
Siden oppstarten i 2006 har Englevakten hatt en møblert kombibuss - i praksis en "varmestue" for de som er ute en sen kveld på byen. Etter nesten 6 år på byens torg endret vi noe på dette konseptet. Bussen er nå solgt og vi har flyttet vamestuen innendørs - med navn : Englevakten City

Englevakten City startet opp sommeren 2012, og er et nytt prosjekt hvor vi har pusset opp gamle Sentrum gatekjøkken til en stilful og moderne møteplass.  Dette bygget vil også kunnes brukes til mye mer enn bare på lørdagskveldene mellom kl. 23 og 03.

Høsten 2015 ble dette natt tilbudet nedlagt.

NYTT FRA HØSTEN 2015:
Englevakten City i 1.etg. og kjeller er nå innredet og fylles nå opp med nødvendige hjelpeutstyr og mat.  Vi leier i tillegg et eget lager for møbler.

Det kan være perioder i livet der enkeltepersoner har store utfordringer.  Det er her Englevakten ønsker å hjelpe.  Vi har i mange år sett mange behov i vår kommune som praktisk hjelp og behov for å rett og slett å overleve.  Sommeren 2013 startet vi forsiktig opp med dette omsorgsarbeidet som innbefatter:

  • Matutdeling.
  • Klærutdelig.
  • Kjøkkenutstyr og maskiner.
  • Møbler, sengeutstyr osv.
  • Økonomisk veiledning og se på event. løsninger.
  • Eget samtalerom.
  • Akuttrom for overnatting i krisetilfeller.

ÅPNINGS TIDER PÅ CITY:
Mat og klær utdeling tirsdager kl. 08-11 og kl.18-19 og fredager kl. 08-11

Vi er idag en solid dugnadsgjeng som er med å bety en forskjell i vår kommune. I tillegg vil Englevakten takke bedrifter og enkeltpersoner som gir inn mat, klær, møbler osv. til oss så vi kan formidle dette videre til de som trenger dette.