Englevakten Bo / Hjem

Bo/Hjem er ennå ikke etablert, men vi ser et tydelig behov
og håper at det med tiden blir en realitet.

Dette tilbudet er for å hjelpe mennesker som i en periode i
livet har behov for en ekstra støtte og omsorg.

MEN:
Høsten 2015 fikk vi endelig etablert et AKUTT soverom som vi kan leie ut for en natt eller to.