spor i sand400Englevakten ble etablert i 2006.

Det startet opp med en tanke og visjon vinteren 2005-2006 om å nå ut med evangeliet til vår by og vårt nærområde.

Visjonen er å gjøre Jesus kjent og tilgjengelig utenfor kirkeveggene samt å lage møteplasser for å bringe ut evangeliet.